Silvermasken

Britt Aronsson, Silvermasken

Jag, Britt och Silvermasken.

Jag har den lyckliga kombinationen av utbildning både i kopparslageri och utbildning till silver- och guldsmed.

Eftersom grunden i mitt arbete utgår från naturmaterial så är det självklart att skapa av Grythytteskiffern och bergslagsstenarna från områdets gamla hyttor, och detta dessutom i spännande föreningar med silver, guld och koppar.

Jag hämtar mina idéer till personliga smycken och skapelser, ur historia och sägner, som sedan avspeglas i de färdiga produkterna. Inspirationen från naturen tillsammans med unika levnadsöden-drömmar-starka intryck-upplevelser omvandlas ( metamorferas) ut genom mina händer.

Mina smycken skapar associationer och känslor som en påminnelse om det förflutna, om att allt är oändligt och föränderligt.

Jag arbetar gärna tillsammans med mina kunder, som ska känna sig delaktiga i skaparprocessen. Jag tar ansvar och har som målsättning att uppfylla kundernas förväntningar när det gäller ombearbetningar, specialbeställningar samt när jag leder kurser.

Kvalitet framför kvantitet, 100% kundgaranti. Dessa ledord genomsyrar mitt arbete när jag leder kursverksamhet, och jag har stort fokus på varje enskild individs önskemål att förverkliga sina idéer och drömmar. Viktigt för mig att kunden känner sig trygg och nöjd.

Läs mer om Silvermaskens smycken här

Silvermasken